De praktijk is geopend voor de reguliere patiëntenzorg maar wij zijn verplicht de beschermende maatregelen om corona te voorkomen in acht te nemen. Zo dragen wij een mondkap en zullen wij zoveel mogelijk de 1,5 meter regel hanteren en waar dit niet mogelijk is, nemen wij zo nodig extra beschermende maatregelen.
Dit alles doen wij voor jouw en onze veiligheid. Wij volgen hierin de nieuwe richtlijn van onze beroepsvereniging KNGF die samen met VWS en het RIVM is opgesteld.

Wilt u rekening houden met het volgende:

  1. Maak geen afspraak op de praktijk als u last hebt van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts. U kunt wel een afspraak maken voor een telefonisch consult met één van onze therapeuten.
  2. Geen handen schudden.
  3. Desinfecteer bij binnenkomst uw handen.
  4. Gebruik het toilet alleen in uiterste noodzaak.
  5. Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes).
  6. Kom alleen naar de praktijk, een afspraak voor een kind mag met maximaal één familielid.
  7. Draag een mondkapje bij binnenkomst.