Diensten

Naast het behandelen van algemene klachten aan het bewegingsapparaat hebben we de volgende aandachtspunten:

 • Fysiotherapie bij psychiatrische aandoeningen
 • Fysiotherapie bij aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel
 • Fysiotherapie bij Multiple Sclerose (MS)
 • Fysiotherapie bij sportletsel
 • Beweegprogramma’s bij:
  > Hartfalen
  > Artrose
  > Coronair lijden
 • Gesuperviseerde looptraining bij patiënten met perifeer vaatlijden (etalagebenen, Claudicatio Intermittens)
 • Fysiotherapie bij patiënten met de ziekte van Parkinson/Parkinsonisme

Tarieven

Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten (vraag uw fysiotherapeut hiernaar). Indien u aanvullend verzekerd bent, sturen wij de nota voor uw behandelingen direct naar uw zorgverzekeraar. Indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten gelden de volgende tarieven:

Individueel
• individuele zitting reguliere fysiotherapie: € 33,65
• individuele zitting reguliere fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis: € 48,30
• individuele zitting reguliere fysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling: € 40,95

Lange zitting
• lange zitting fysiotherapie: € 50,60
• lange zitting fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis: € 65,25

Screening
• screening fysiotherapie: € 15,05
• screening intake en onderzoek fysiotherapie zonder verwijzing: € 48,25

Intake
• intake en onderzoek na verwijzing: € 46,90
• intake  en onderzoek na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis: € 61,55

Groepszitting
• groepszitting voor behandeling 2 personen: € 31,15
• groepszitting voor behandeling 3 personen: € 28,95
• groepszitting voor behandeling 4 personen: € 23,35
• groepszitting voor behandeling 5-10 personen: € 18,30