Diensten

Naast het behandelen van algemene klachten aan het bewegingsapparaat hebben we de volgende aandachtspunten:

 • Manuele therapie
 • Fysiotherapie bij psychiatrische aandoeningen
 • Fysiotherapie bij aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel
 • Fysiotherapie bij Multiple Sclerose (MS)
 • Fysiotherapie bij sportletsel
 • Beweegprogramma’s bij:
  > Hartfalen
  > Artrose
  > Coronair lijden
 • Gesuperviseerde looptraining bij patiënten met perifeer vaatlijden (etalagebenen, Claudicatio Intermittens)
 • Fysiotherapie bij patiënten met de ziekte van Parkinson/Parkinsonisme

Tarieven

Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten (vraag uw fysiotherapeut hiernaar). Indien u aanvullend verzekerd bent, sturen wij de nota voor uw behandelingen direct naar uw zorgverzekeraar. Indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten gelden de volgende tarieven:

• Reguliere zitting: € 31,20

• Reguliere zitting met toeslag voor behandeling aan huis: € 45,05

• Reguliere zitting met instellingstoeslag: € 38,10

• Lange zitting: € 46,90

• Lange zitting met toeslag behandeling aan huis: € 60,75

• Individuele zitting manuele therapie: € 42,35

• Individuele zitting manuele therapie met toeslag behandeling aan huis: € 56,15

• Screening: € 13,95

• Screening intake onderzoek: € 44,70

• Intake en onderzoek na verwijzing: €43,40

• Intake en onderzoek na verwijzing met toeslag voor aan huis: €57,35

• Groepstherapie 2 personen: €28,90

• Groepstherapie 3 personen: € 26,85

• Groepstherapie 4 personen: € 21,65

• Groepstherapie 5-10 personen: €56,15