Diensten

Naast het behandelen van algemene klachten aan het bewegingsapparaat hebben we de volgende aandachtspunten:

 • Fysiotherapie bij psychiatrische aandoeningen
 • Fysiotherapie bij aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel
 • Fysiotherapie bij Multiple Sclerose (MS)
 • Fysiotherapie bij sportletsel
 • Beweegprogramma’s bij:
  > Hartfalen
  > Artrose
  > Coronair lijden
 • Gesuperviseerde looptraining bij patiënten met perifeer vaatlijden (etalagebenen, Claudicatio Intermittens)
 • Fysiotherapie bij patiënten met de ziekte van Parkinson/Parkinsonisme

Tarieven

Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten (vraag uw fysiotherapeut hiernaar). Indien u aanvullend verzekerd bent, sturen wij de nota voor uw behandelingen direct naar uw zorgverzekeraar. Indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten gelden de volgende tarieven:

• Reguliere zitting: € 33,–
• Reguliere zitting met toeslag voor behandeling aan huis: € 47,65
• Reguliere zitting met instellingstoeslag: € 40,30

• Lange zitting: € 49,60
• Lange zitting met toeslag behandeling aan huis: € 64,25

• Screening: € 14,75
• Screening intake onderzoek: € 32,45

• Intake en onderzoek na verwijzing: € 46,–
• Intake en onderzoek na verwijzing met toeslag voor aan huis: € 60,65

• Groepstherapie 2 personen: € 30,55
• Groepstherapie 3 personen: € 28,40
• Groepstherapie 4 personen: € 22,90
• Groepstherapie 5-10 personen: € 17,95