Diensten

Naast het behandelen van algemene klachten aan het bewegingsapparaat hebben we de volgende aandachtspunten:

 • Fysiotherapie bij psychiatrische aandoeningen
 • Fysiotherapie bij aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel
 • Fysiotherapie bij Multiple Sclerose (MS)
 • Fysiotherapie bij sportletsel
 • Beweegprogramma’s bij:
  > Hartfalen
  > Artrose
  > Coronair lijden
 • Gesuperviseerde looptraining bij patiënten met perifeer vaatlijden (etalagebenen, Claudicatio Intermittens)
 • Fysiotherapie bij patiënten met de ziekte van Parkinson/Parkinsonisme

Tarieven

Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten (vraag uw fysiotherapeut hiernaar). Indien u aanvullend verzekerd bent, sturen wij de nota voor uw behandelingen direct naar uw zorgverzekeraar. Indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten gelden de volgende tarieven:

Reguliere zitting

 • Reguliere zitting: € 36,82
 • Reguliere zitting met toeslag voor behandeling aan huis: € 52,09
 • Reguliere zitting met instellingstoeslag: € 44,43
 • Telefonische zitting fysiotherapie: € 36,82

Lange zitting

 • Lange zitting: € 54,49
 • Lange zitting met toeslag behandeling aan huis: € 69,75

Screening

 • Screening: € 16,47
 • Screening intake onderzoek zonder verwijzing: € 52,80

Intake

 • Intake en onderzoek na verwijzing: € 51,33
 • Intake en onderzoek na verwijzing met toeslag voor aan huis: € 66,60

Groepstherapie

 • Groepstherapie 2 personen: € 34,09
 • Groepstherapie 3 personen: € 31,68
 • Groepstherapie 4 personen: € 25,55

De gehele tarievenlijst is in te zien op de praktijk.